همرنگ جماعت

تئوری انتخاب، انتخاب، ناحیه راحتی - ارسال شده در

ضرب المثل های ملت ها شاخصی از الگوهای رایج فرهنگی و مدل های ذهنی آن هاست. تا المپیک ۱۹۶۸ مکزیک روش رایج پرش ارتفاع در مسابقات دومیدانی این بود که بدن ورزشکار هنگام پرش باید موازی میله قرار بگیرد. به این روش در پرش ارتفاع “چرخش غربی” می گویند. ورزشکار گمنانی به میله پرش ارتفاع […]

ادامه مطلب