فقر چیست؟ فقیر چه کسی است؟

فقر چیست؟ فقیر چه کسی است؟

فقر، فقیر، پول، نداشتن - ارسال شده در

اغلب گمان می کنیم که فقر همان بی پولی است. اما در واقع نمی دانیم فقر چیست یا فقیر چه کسی است؟ اگر نمی دانید که فقیر چه کسی است؟ یا فقر چیست باید بدانید که فقر، گرسنگی و یا بی پولی نیست. فقر عریانی هم نیست. فقر نداشتن پول هم نیست.   فقیر چه کسی […]

ادامه مطلب