نگاه گورخری

نگاه گورخری به پدیده ها در روانشناسی

نگاه گورخری، تاب آوری، مطلق نگری - ارسال شده در

نگاه گورخری: نگاه گورخری را با شرح داستانی از شل سیلور استاین بازبینی می کنیم.  از گورخری پرسیدند: تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟ گورخر به جای جواب دادن پرسید: تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟ ساکتی بعضی وقت ها […]

ادامه مطلب