ترس از شادی

cherophobia - ارسال شده در

هیچ وقت فکر کردی یکی از دلایل شاد نبودن( یا کمتر شاد بودن) من و تو میتونه ترس از شادی باشه؟ بله درست شنیدی، ترس از شادی! ترس از شادی یعنی فرار از حال خوب برای فرار از حال بد بعد از حال خوب! افکار و باورهای غلط و ناکارآمدی مثل اینکه شاد بودن ما […]

ادامه مطلب