نجات ستاره های دریایی 31

نجات ستاره های دریایی

 

همه ما توانایی اثرگذاری را داریم و اگر به این موهبت و توانایی خود آگاه شویم
می توانیم دنیا را به جایی بهتر برای زندگی کردن مبدل کنیم
همه ما بخشی از مسایل این دنیا هستیم بیاییم هر کدام بخشی از پاسخ نیز باشیم

بیشتر بخوان  خوداتکایی

دیدگاهتان را بنویسید