برنامه توسعه فردی P.D.P 366

برنامه توسعه فردی P.D.P

برنامه توسعه فردی

به این برنامه در زبان انگلیسی Personal Development Plan یاIndividual Development Plan گفته می شود .

برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان مند برای رسیدن به اهداف فردی و حرفه‌ای است. هدف این برنامه توانمندی فرد با توجه به توانائی‌ها و قابلیت‌های خود، در راستای اهداف فردی و سازمانی است.

دلیل اصلی استفاده از برنامه توسعه فردی آن است که همه افراد می خواهند در مهارت‌های چندبعدی درزمینه های شغلی، تخصصی، فکری، تحصیلی و خانوادگی توانمند شوند. امروزه مرز بین مهارت ها و شایستگی های فردی و سازمانی چندان مشخص نیست، چرا که توانمندی فردی در زمینه های مختلف می تواند به توانمندی های او در سازمان کمک کند.


مرز کمرنگ بین مهارت ها و شایستگی های فردی و سازمانی در برنامه توسعه فردی

روش ها و ابزارهای مختلفی برای رشد و ارتقای دانش و مهارت افراد و تیم های کاری در سازمان ها وجود دارد.

این روش ها و ابزارها باعث چابکی هرچه بیشتر سازمان در فضای فشرده رقابتی می شوند.

به طور خلاصه برنامه توسعه فردی:

  • روشی است برای توسعه مهارت های فرد.

  • ابزاری است برای شناسایی باورها و ارزش های فرد.

  • ابزاری است برای شناسایی و انتخاب اهداف فردی و سازمانی.

  • مسیری است برای ارایه راهکارهای رسیدن به هدف ها.

  • ابزاری است برای انتخاب معیارهایی برای ارزیابی روند رشد.

بخش های مختلف برنامه توسعه فردی در زیر آورده شده است:

  • شناخت خود (خودشناسی) ، نقاط قوت و قابل بهبود شخصیت.

  • چشم انداز، رویاها، اهداف و آرزوها.

  • هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب Goal Setting.

  • برنامه های اجرایی عملیاتی Action Plan.

  • ارزیابی و بهبود عملکرد.

  • توسعه مداوم مهارت ها و شایستگی ها.

هدف و هدف گذاری در کار و زندگی:

هدف یعنی خواسته‌ای که با تمام وجود آن را بخواهیم، هدف یعنی خواسته از پیش تعیین‌شده با تمام وجود. هدفی که با تمام وجود آن را نخواهیم یک رؤیا و هوس است. هدف تجلی یک انسان است. هدف تابلوی زندگی هر انسان است. هدف دانایی‌ها و آگاهی‌هایی است که مسیر کارها و نتیجه آن را مشخص می‌کند. ذهن انسان یک ماشین هدف جو است و وقتی شما به ذهن خودتان هدفی بدهید تمام قوای شما برای رسیدن به هدف متمرکز می‌شوند. انتخاب این برنامه آموزشی توسط شما نشان می‌‌دهد که انسانی هدفمند هستید و برای رسیدن به هدف‌های زندگی خودتان، راه دانایی و توانایی را انتخاب کرده‌اید. با هدف‌گذاری درست در زندگی، احتمال برنده شدن خود را بالا می‌برید.

شاخص SMARTER برای هدف‌ گذاری مناسب:

برای نوشتن یک هدف اثر بخش باید آن را بر اساس شاخص هفت گانه‌ای با چارچوب SMARTER بیان کنید.

شاخص هفت گانه SMARTER به شکل زیر تعریف می‌شوند:

  • Specific اختصاصی است.

  • Measurable قابل‌سنجش است.

  • Acceptable قابل‌پذیرش است.

  • Realistic منطبق بر واقعیت است.

  • Timely زمانمند‌است.

  • Extensible قابل توسعه است.

  • Rewarding مشوق و انگیزه‌بخش است.

رهنمودهای عملی برای رسیدن به هدف:

  • اهداف خود را روی کاغذ بیاورید.

  • هدف‌های خود را در قالب جمله‌های مثبت بگنجانید.

  • برای هدف‌های خود ارزش قائل شوید.

  • هدف‌های واقع‌بینانه داشته باشید.

  • اهداف خود را واضح کنید.

  • برنامه خودتان را مشخص کنید.

نمونه برنامه توسعه فردی

زمینه قابل بهبود توانایی در مدیرت زمان

وضع فعلی

در حال حاضر کارهایم را با سرعت قابل قبولی انجام می دهم اما از نظر خودم و دیگران توانایی و قابلیت های من در انجام کارها بیش از این هاست

وضع مطلوب

می خواهم تا پایان شش ماهه اول امسال در زمینه مدیریت زمان به مهارت و قابلیتی برسم تا:

  • بتوانم با کمترین اتلاف وقت کارهایم را انجام دهم.
  • عوامل مزاحم و هدر دهنده وقت خودم را بشناسم و آن ها را از سر راهم بردارم.
  • همانطور که از خودم انتظار دارم کارهایم را با سرعت و دقت مناسب انجام دهم.

معیار های موفقیت

در پایان شش ماهه اول سال باید:

  • در طول ساعت های کاری کمتر از ۱ ساعت وقت تلف شده داشته باشم.
  • در مدت زمان بیداری از وقت خودم برای دست کم یک ساعت کتابخوانی در هر روز استفاده کنم.
  • وسواس و نگرانی های خودم و دیگران در باره بهره وری کاری خودم را بکاهم.

اقدامات لازم

  • در دوره آموزشی مدیریت زمان شرکت خواهم کرد.
  • از فردی که در مدیریت زمان توانمند باشد چند جلسه مشاوره میگیرم.
  • یک یا دو روز کاری با او هم قدم خواهم شد تا از او الگوبردای کنم.

منابع

  • برای ثبت نام در کارگاه مدیریت زمان، جستجو و پرس و جو خواهم کرد.
  • در سه ماهه اول سال حداقل ۱۰ ساعت و در بقیه دوره حداقل هفته ای ۵ ساعت وقت شخصی خودم را برای جستجوی منابع و یادگیری بیشتر صرف خواهم کرد.

زمان بندی

  • دوره آموزش مورد نظر را در سه ماهه اول پیش رو تمام می کنم.
  • کتاب و جزوه مدیریت زمان را می خوانم.
  • روزانه دست کم نیم ساعت برای یادگیری مهارت های مدیریت زمان در اینترنت وقت خواهم گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید