تحریم مکدونالد 95

تحریم مکدونالد

شرکت مک دونالد شعبه عربستان، در یک اقدام تبلیغاتی برای جام جهانی ۲۰۰۲، ‏روی کیسه ها، بسته بندی ها و پاکت هایی که به مشتری می داد، پرچم تمام کشور ‏های شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۰۲ را چاپ کرد. این یک اقدام تبلیغاتی بود برای ‏فروش بیشتر. چون عربستان یکی از کشورهای شرکت کننده در این جام بود و مک ‏دونالد شعبه عربستان فکر می کرد که اگر پرچم آن کشور هم به عنوان یکی از ‏شرکت کننده ها بر روی بسته بندی ها باشد، مردم استقبال بیشتری از شعبه مک ‏دونالد خواهند کرد.
به یکباره شعبه مک دونالد عربستان، توسط مشتریان تحریم شد!‏
مشتریان به شدت ناراضی شدند. مدیران ارشد مک دونالد متعجب بودند چون فکر می ‏کردند با این اقدام، موفقیت بسیار عظیمی کسب خواهند کرد ولی با یک شکست ‏واقعی روبرو بودند. دلیل چه بود؟ 
روی پرچم عربستان، نام مقدس خداوند نقش بسته و طبیعی است کیسه هایی که ‏ساندویچ های مک دونالد در آن قرار دارد، بعد از مصرف در سطل آشغال انداخته می ‏شوند. مردم عربستان به شدت ناراحت بودند و نارضایتی اوج گرفت. مک ‏دونالد شعبه عربستان متوجه شد که چه خطای بزرگی مرتکب شده است.

مک دونالد شعبه عربستان، قراردادی را با تمام شرکت ‏های خدماتی فعال بست تا تمامی این کیسه ها را از سطح شهر جمع آوری کنند و ‏البته این اقدام خود را در روزنامه ها و بیلبوردها و در مراکز تبلیغاتی دیگر به اطلاع ‏مردم رساند. سپس به تمام مردم اعلام کرد که هر کسی یک کیسه جمع آوری و ارائه ‏کند، یک مک دونالد رایگان دریافت خواهد کرد و اینگونه از یک شکست حتمی رهایی ‏پیدا کرد و توانست دوباره موفقیت خود را در بین مردم کسب کند.‏

آموزه های حکایت:

۱- در برخورد با نیروی انسانی، به آداب، باورها و نگرش های آنان توجه داشته باشید و به آنها احترام بگذارید.
۲- پرمود بترا: با روی خوش به اشتباه خود اعتراف کنید. حتی مداد مدیر عامل هم در انتهایش مداد پاک کنی دارد
۳- به ارزش های سازمانی متعهد باشید هر چند لازم باشد برای آنها هزینه زیادی بپردازید.
۴- آلبرت انیشتن: کسی که هرگز اشتباه نکرده هرگز چیزی را امتحان نکرده است
۵- از جنبه های مختلف یک اشتباه، بهره برداری مثبت کنید. در این داستان، اقدامات انجام شده برای رفع اشتباه، خود به یک مجموعه ابزار تبلیغاتی تبدیل شده است.
۶- اگر ما به موقع و به اندازه دو رفتار “پوزش خواستن” و “سپاسگزاری کردن” را از خود نشان بدهیم دنیا جای بهتری برای زندگی کردن همه خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید