جلسات نقد و تحلیل فیلم 411

جلسات نقد و تحلیل فیلم


فیلم به عنوان یک فضای یاددهی و یادگیری یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شیوه های بزرگسال آموزی در سازمان ها و شرکت ها و جوامع انسانی است. برآن هستیم در راستای خلق تجربه متفاوت برای دوستان خود با تشکیل جلسات نشست نقد فیلم علاوه بر تحلیل محتوی ساختاری و روانشناختی فیلم ها به تحلیل و نقد محتوی آموزشی و تشریح درون مایه های اثرگذار آن در حوزه های یاددهی و یادگیری بپردازیم

فیلم براساس یک کشمکش شکل گرفته است، این کشمکش بن مایه روند و داستان یا ماجرای هر فیلم است، مهم ترین کشمکش های هر فیلم این هاست:

  • شخصیت اصلی با فرد یا گروه دیگر ( انسان – انسان)
  • شخصیت اصلی با نیروی بیرونی طبیعی یا جامعه( انسان – طبیعت یا جامعه)
  • شخصیت اصلی با خود

در هر فیلم یک پیرنگ(Plot) سازنده خط سیر ماجرا و داستان فیلم است. 

انواع پیرنگ:

  • باز در مقابل بسته: پیرنگ باز یعنی بی‌طرف ماندن روایت گر و تماشاگر  در تمامی طول داستان و یا در انتهای آن، پیرنگ بسته یعنی جهت‌گیری مشخص و معین روایت گر و تماشاگر در تمامی طول داستان یا در انتهای آن
  • ذهنی(Froda) در مقابل جسمی(Froza): پیرنگ ذهنی، چالش انسان با خود یا ذهن خود و درونی است درحالی‌که پیرنگ جسمی، چالش جسم انسان با محیط و انسان‌های پیرامون خود است
  • فرد در برابر فرد    یا   فرد در برابر محیط: چالش میان افراد یا فرد(افراد) با محیط پیرامونی

 

 

 

جلسات تماشا و نقد و تحلیل فیلم فرصتی است استثنایی

برای تجربه فضای متفاوت یاددهی و یادگیری

بزودی زمان و مکان برگزاری این جلسات

به اطلاع همسفران گرامی خواهد رسید

ما را دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید