همرنگ جماعت 207

همرنگ جماعت


Dick Fusbery

ضرب المثل های ملت ها شاخصی از الگوهای رایج فرهنگی و مدل های ذهنی آن هاست. تا المپیک ۱۹۶۸ مکزیک روش رایج پرش ارتفاع در مسابقات دومیدانی این بود که بدن ورزشکار هنگام پرش باید موازی میله قرار بگیرد. به این روش در پرش ارتفاع “چرخش غربی” می گویند. ورزشکار گمنانی به میله پرش ارتفاع که حدود ۳ متر بود نزدیک شد. ولی به جای روش رایج از پشت به بالای میله جهید و با این انتخاب با چند سانتیمتر بالاتر از رکورد جهانی از میله عبور کرد. بعداز او دیگران با همین روش ابداعی موفق شدند رکورد پرش ارتفاع را تغییر دهند.

نام او Dick Fusbery بود و روش او به روش “شکست فوزبری” معروف شد. او برعکس دیگران فکر میکرد ولی از همه پرنده های ارتفاع بالاتر پرید. به یقین او این کار را بارها تمرین کرده بود ولی باور او به روش خودش سازنده بود

روش فکر کردن از زاویه دیگر در اینجا به روش پریدن تغییر کرده بود. این پیامی برای همه ماست که همواره می توان از زاویه دیگر وارد عمل شد و با غلبه بر ترس از توهم رسوایی، دنیا را تغییر داد. هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد اما هر چه باشد تغییر دهندگان دنیا از مرز رسوایی عبور کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید