پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن 4843

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

 

یکی از مهم ترین انواع طلاق ، طلاق عاطفی است که در هیچ کجا به ثبت نمی رسد . یکی از ابزارهای رایج سنجش طلاق عاطفی پرسشنامه سنجش طلاق عاطفی گاتمن است. این پرسشنامه در سال ۲۰۰۸ نوشته شده و شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف باشد . این مقیاس ۲۴ سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. لطفا ابتدا به تمام پرسش ها پاسخ دهید و سپس امتیاز خودتان را ارزیابی کنید.

تحلیل پرسشنامه:

اگر به بیش از ۸ پرسش پاسخ بلی(مثبت) داده اید، در تله طلاق عاطفی گرفتار شده اید و بهتر است نگران رابطه زناشویی خود باشید. هر دوی شما نیاز به مشاوره خانوادگی دارید.

دیدگاهتان را بنویسید