یادگیری از پرسشگری 133

یادگیری از پرسشگری

همه ما نیازمند یادگیری هستیم

عالمی در میان مردم محبوبیت زیادی داشت، همه مسحور گفته هایش می شدند. همه، به جز بهرام، که همیشه با تفسیرهای او مخالفت می کرد و اشتباهات او را به یادش می آورد.

بقیه از بهرام به خشم می آمدند، اما کاری از دستشان بر نمی آمد.
روزی بهرام درگذشت. در مراسم خاکسپاری، مردم متوجه شدند که مرد عالم به شدت اندوهگین است.
یکی پرسید: «چرا این قدر ناراحتید؟ او که همیشه از شما انتقاد می کرد!».
مرد عالم پاسخ داد: «من برای دوستی که اینک در بهشت است، ناراحت نیستم.
من برای خودم ناراحتم. وقتی همه به من احترام می گذاشتند، او با من مبارزه می کرد و مجبور بودم پیشرفت کنم.

حالا که رفته، شاید از رشد باز بمانم.»

افرادی که به صورت سازنده شما را نقد می کنند در درجه اول به شما اهمیت می دهند، اگر برای آنها مهم نبودید کاری به کارتان نداشتند.

این افراد چالش های با ارزشی هستند. آنها را از خود دور نکنید. بلکه این قابلیت آن ها را در جهت و مسیر رشد خودتان و سازمان تان، هدایت کنید و از فکر و توانایی تحلیل آنها، در بررسی مسائل سازمانی استفاده کنید.
یک انسان خوش اخلاق راهنمای انسان های بد اخلاق است و یک انسان به ظاهر بد اخلاق چالشی است برای انسان های خوب

دیدگاهتان را بنویسید