Bushido 57

Bushido

طریقت پهلوانی Bushido

خوش قول بودن:

سامورایی آن چه را می گوید انجام می دهد، انسان معمولی تا جایی که برایش راحت است به حرف هایش عمل می کند

تمرین:

 • سه تعهدی را که باید بدهید اما آن را عقب می اندازید را بنویسید
 • برای عمل کردن به تعهدات خود چه برنامه ای دارید؟
 • سه تعهدی را که به آن پایبند نبودید را بیان کنید و بگویید چرا به آن عمل نکردید و چه هزینه ای پرداختید

مسئولیت پذیری:

سامورایی انتخاب می کند، انسان معمولی مجبور است

تمرین:

 • امروز در کدام بخش از زندگی تقصیر را به گردن دیگران انداختی؟
 • هر بار که قرار است کاری انجام دهی آن را بنویس و در کنار آن کار بنویس “من انتخاب می کنم که….”
 • امروز چه انتخابی می توانی بکنی که در زندگی خودت یا دیگری تغییری چشم گیر ایجاد کند؟

بخشش:

سامورایی بودن چشمداشت می بخشد، انسان معمولی وقتی سودی در کار باشد می بخشد

تمرین:

 • این ها را ببخشید: تشویق، زمان، پول، اطلاعات و دانش، محبت، هر روز از خودتان بپرسید امروز کدام یک از این ها را بخشیدم؟
 • از خودتان بپرسید امروز چگونه می توانم چیزی را ببخشم؟

تمرکز و حضور:

سامورایی همواره واقعیت را با هدف هایش هماهنگ می کند،‌انسان معمولی فقط هدف های خودش را واقعی می داند

تمرین:

 • هدف های مهم زندگی خود را بنویسید
 • هر روز انحراف های بزرگی که شما را از رسیدن به هدف های زندگی تان دور کرد را بنویسید

صداقت و راستی:

سامورایی هر چه در سر دارد را به زبان می آورد و منظور دیگری ندارد، انسان معمولی تنها زمانی که به سودش باشد صادقانه حرف می زند

تمرین:

 • اغلب وقتی چیزی نمی دانید چه می کنید؟
 • چه زمانی چیزی را که منظورتان نبود گفتید؟ چه زمانی کاری را که نمی خواستید انجام دادید؟
 • آخرین باری که حقیقت را پنهان کردید کی بود؟

احترام:

سامورایی در باره سود فردی به اصول پایبند است، انسان معمولی کاری را که به نفعش است انجام می دهد

تمرین:

 • وقتی با دیگران هستید چه اندازه خوب گوش می دهید؟ چه زمانی به حرف های کسی گوش ندادید؟
 • چگونه به خودتان و دیگران احترام می گذارید؟
 • آخرین باری که از کسی به نیکی یاد کردید کی بود؟
 • با نقل قول از سه نفر، امروز به آن ها احترام بگذارید
 • فهرستی از کارهایی که نشانه احترام به خودتان و دیگران است تهیه کنید

اعتماد

سامورایی به خودش و دیگران اعتماد می کند، انسان معمولی یا به خودش اعتماد نمی کند یا کورکورانه و ساده لوحانه اعتماد می کند

تمرین:

 • به دنبال سه راه باشید که با آن بتوانید اعتماد به خودتان را نشان دهید
 • به دنبال سه راه باشید که به دیگران نشان بدهید که به آن ها اعتماد دارید
 • امروز چه کاری می توانید بکنید که سبب افزایش اعتماد به خودتان و دیگران شود؟
 • با کسی که گمان می کنید از شما سو استفاده کرده حرف بزنید و احساس خودتان را بگویید و دلیل او را جویا شوید

فراوانی

سامورایی می پرسد: چگونه می توانم؟ انسان معمولی می پرسد: آیا می توانم؟

تمرین:

 • چگونه می توانید با زمان محدود به بهترین شکل مسایل را حل کنید؟
 • امروز با دیدگاه فروانی عشق و اعتماد به نفس زنددگی کنید، ببینید چه زمانی می توانید به دیگران محبت کنید؟ چه زمانی نمی توانید به دیگران محبت کنید؟
 • امروز براساس فراوانی مالی عمل کنید، مقداری کمک مالی قابل توجه به نیازمند کمک کنید، کسی را به ناهار مهمان کنید، به کسب درآمد بیشتر فکر کنید
 • به روش های خلاقانه حل مسایل فکر کنید، به شیوه های بهتر ارتباط با دیگران فکر کنید
 • امروز با نگاه فراوانی انرژی زندگی کنید، تصور کنید اگر انرژی شما دوبرابر بود چگونه عمل می کردید؟

جسارت و شجاعت

سامورایی از خود می پرسد اگر خودم را به خطر نیاندازم، چه اتفاقی می افتد؟ انسان معمولی می پرسد: اگر شکست بخورم چه می شود؟

تمرین:

 • آخرین باری که از حق خودتان یا شخص دیگری دفاع کردید کی بود؟ چه کردید؟
 • امروز چگونه می توانید در کار و زندگی تان ریسک کنید؟
 • چندبار و به چه شکلی می توانید امروز برای کله خراب به نظر رسیدن ریسک کنید؟

دانش

سامورایی بدون اینکه ساکن جایی باشد، راضی است، انسان معمولی بدون اینکه راضی باشد، هر کجا که ممکن باشد ساکن می شود

تمرین:

 • در روی یک برگه بنویسید چند بار ماندن در ناحیه راحتی Comfort Zone شما را از رسیدن به مرحله ای بهتر بازداشت؟
 • خود را در چه زمینه ای متخصص می دانید، با سه نفر متخصص در این زمینه وارد صحبت شوید
 • در چه زمینه های مورد نیازی دانش کافی ندارید ؟

دیدگاهتان را بنویسید