کودک و مرگ آگاهی 224

کودک و مرگ آگاهی

مرگ اقوام يا حيوانات دست آموز چگونه بايستي با كودكان مطرح شود؟

خوشبختانه دنياي كودكان تا سنين 5 تا 6 سالگي بسيار مجازي است و هنوز درك واقعي از مرگ ندارند. بهترين رفتار در مواقع از دست دادن عزيزي گفتن واقعيت به زباني ساده و شفاف است. بهترين جمله اين است كه ديگر بدن آن فرد (يا حيوان) كار نمي‌كند (در اثر بيماري يا تصادف). جملاتي نظير او خوابيده يا رفته سفر مي‌تواند در كودك احساس ترس از خوابيدن و يا مسافرت ايجاد كند.

كودكان دركي از اينكه همه يك روز ‌خواهند مُرد، ندارند و نيازي نيست كه گفته شود. در صورت سوال در مورد زندگي بعد از مرگ نيز بايستي بر اساس باورهاي مذهبي‌تان به صورت بسيار ساده و مختصر پاسخ داده شود. طرح سوال در مورد نظر آنها كمك بسيار خوبي براي دادن پاسخ مناسب به پرسش آنهاست. پيوستن به خدا ساده‌ترين پاسخ به اين پرسش كودكان است. علاوه بر مطرح كردن مرگ بايستي نكات زير را نيز رعايت نمود:

  • تا حد امكان تغييري در برنامه‌هاي روزانه كودك بوجود نيايد.
  • نيازي به مشاركت كودك در مراسم عزاداري نيست.
  • از بي‌تابي و گريه و زاري در نزد كودك خودداري شود.
  • تشبيه كردن مرگ به خشك شدن درخت، درك بهتري از مرگ به كودك مي‌دهد.

برگرفته شده از کتاب: پرورش،تربیت و مراقبت از کودکان و نوجوانان 2 تا 5 سالگی، انتشارات ما و شما

دیدگاهتان را بنویسید