خدمات مشاوره 157

خدمات مشاوره

شیوه نامه دریافت خدمات مشاوره:

  1. انجام تست خودشناسی 
  2. تحلیل و عارضه یابی مسایل و مشکلات شما
  3. ارایه راه حل های کوتاه مدت و راهکاری بلند مدت برای بهبود یا حل مسایل و و مشکلات شما در قالب شیوه نامه عملی اجرایی(فایل)

میزان کارایی و اثربخشی این شیوه از خدمات بسته به میزان پذیرش و تلاش شما برای انجام تمرین ها و راهکاری بهبود میزان بهبود یا پیشرفت تضمین خواهد شد، در صورت عدم رضایت از این خدمات، همه هزینه ها بازگردانده خواهد شد.

 

شیوه های دریافت مشاوره:

دریافت مشاوره تلفنی:

برای رزور و هماهنگی مشاوره با ۰۹۳۵۶۹۱۶۲۹۲ تماس گرفته یا پیامک بگذارید


دریافت مشاوره حضوری:

مشاوره حضوری با هماهنگی و تعیین وقت قبلی آزاد است

مدت جلسه مشاوره تلفنی: ۵۰ دقیقه

مدت جلسه مشاوره حضوری: ۶۰ دقیقه

هزینه جلسه مشاوره تلفنی: ۴۵ هزار تومان

هزینه جلسه مشاوره حضوری: ۳۰۰ هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید