مدیریت خود یا زمان 142

مدیریت خود یا زمان

زمان مدیریت نمی شود این ما هستیم که خودمان را در زمان مدیریت می کنیم، یا ما خودمان را در زمان مدیریت می کنیم یا زمان ما را در خودش مدیریت می کند

کارهای ما ۴ دسته هستند:

  • مهم فوری: برای این کارها وقت بگذاریم
  • مهم غیر فوری: برای این کارها بیشتر وقت بگذاریم
  • غیر مهم فوری: برای این کارها کمتر وقت بگذاریم
  • غیر مهم غیر فوری: برای این کارها وقت نگذاریم


اسلایدهای آموزشی مدیریت زمان در بخش محصولات و خدمات را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید