تورهای آموزشی 275

تورهای آموزشی

امروزه هم افزایی فعالیت های کاری در سازمان ها به یکی از دغدغه های اصلی مدیران منابع انسانی و کارکنان سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده و لزوم توانمندسازی افراد در حوزه مهارت های بین فردی و دستیابی به دانش و نگرش و عملکرد متفاوت باعث شد شیوه متفاوتی از آموزش به شیوه تور آموزشی Educational Tour  را برای ایجاد این فضای آموزشی موثر انتخاب کنم. اثربخشی تور آموزشی در ساختارهای بزرگسال آموزی، این روش را به یکی از متداول ترین و موثر ترین فضاهای یاددهی و یادگیری در سازمان های کلاس جهانی تبدیل کرده.

 

 

تجربه ۲۵ ساله من در حوزه آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی سازمان نشان می دهد که برگزاری تورهای آموزشی یکی از اثربخش ترین شیوه های آموزش افراد برای نهادینه کردن مباحث و مطالب آموزشی است. نظرسنجی فراگیران در طول و بعداز برگزاری تورهای آموزشی همیشه مثبت و نشان دهنده میزان اثربخشی این شیوه از روش های یاددهی و یادگیری افراد در جامعه ایرانی است.

 

مهم ترین عناوین تورهای آموزشی برگزار شده این هاست:

  • تورآموزشی مدیریت دانش
  • تورآموزشی مدیریت بهره وری سرمایه های انسانی
  • تورآموزشی مدیریت تغییر
  • تورآموزشی سیستم های مدیریت کیفیت

 

برای آگاهی از فهرست سایر عناوین تورهای آموزشی و هزینه برگزاری با من تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید