جنس زندگی 207

جنس زندگی

زندگی، غیر منطقی، وحشی و پیش بینی ناپذیر است
در زندگی متضادها، متضاد نیستند، بلکه اغلب مکمل یکدیگرند
زندگی با “یا این”‌، “یا آن” کاری ندارد، به هر دو باور دارد، “هم این هم آن”
شب از روز اجازه نمی گیرد و روز به شب اجازه نمی دهد،‌ هردو در هم تنیده هستند، نمی دانی که دقیقا کی شب پایان می گیرد و روز آغاز می شود
جایی روانشاد حسین پناهی گفته است: گاهی حجم یک کلاغ، کنتراست یک تابلو را حفظ می کند…
عشق ها و روابط نه در شباهت ها که در تفاوت ها و گاه تضادها نمود پیدا می کند. برای نقاشی کردن درخت هم سبز هم قهوه ای لازم داریم،  کسی گفته بود پیش از ازدواج انسان ها به هم شباهت بیشتری دارند، شاید ایراد کار در همین جا باشد، سبز در سبز،‌علف می سازد نه درخت
از خودت بپرس دنبال کدام هستی؟ شباهت یا تفاوت؟
آیا تنها دنبال یا روز یا شب در زندگی هستی؟ 
زیبایی نتیجه کنتراست است، هارمونی در تضاد نیز نمود پیدا می کند و حتی جلوه ای ابدی پیدا می کند

زلف آشفته او موجب جمعیت ماست
چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد

دیدگاهتان را بنویسید