تخفیف!

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

147

این پرسشنامه استاندارد با ۲۴ پرسش کلیدی به سنجش توانمندی ها و شایستگی های منش براساس الگوی پیشنهادی پروفسور سلیگمن می پردازد. سلیگمن معتقد است که زندگی درگیرانه نمی‌تواند به عنوان حالتی دائمی در نظر گرفته شود؛ بلکه این زندگی، نوعی کمال پیوسته توانمندی‌ها و ارزش‌های فرد است. بنا بر این زندگی درگیرانه، نوعی زندگی در حال کمال یا رشد مداوم است و لازم است فرد پس از شناخت میزان برخورداری از هر یک از ۲۴  شایستگی زندگی شادمانه ، براساس نتایج پرسشنامه سنجش شایستگی های منش به بهبود نقاط ضعف خود بپردازد.

پرسشنامه توانمندی های شخصیتی و منش (پیترسون و سلیگمن،۲۰۰۴)

پروفسور سلیگمن پس از تحلیل داده‌های آماری بیش از ۲۰ میلیون نفر در مدت بیش از ۲۰ سال در باره تجربه خوشبختی به این نتیجه رسید که هر فرد برای تجربه‌ی شادمانی درونی و افزایش خوش‌بینی و مثبت نگری، لازم است بر روی ۲۴ فضیلت و شایستگی جهان‌شمول که زمینه‌ساز تجربه‌ی شادمانی است تمرکز داشته باشد. این ۲۴ فضیلت و شایستگی عبارتند از:

خرد و دانش:

 1. کنجکاوی

 2. عشق به یادگیری

 3. گشودگی ذهن(روشنفکری)

 4. خلاقیت و نوآوری

 5. روشن‌بینی

شجاعت :

 1. دلیری

 2. پشتکار و سرسختی

 3. راستی و جوانمردی

 4. شور و اشتیاق

انسانیت:

 1. عشق و تعلق خاطر

 2. مهربانی و سخاوتمندی

 3. هوش اجتماعی(هوش هیجانی)

 4. عدالت:

  1. انصاف و برابری

  2. رهبری و هدایت

  3. کار تیمی و تیم سازی

  میانه‌روی:

  1. بخشش

  2. خویشتن داری

  3. دوراندیشی و رفتار سنجیده

  4. تواضع و فروتنی

  تعالی:

  1. درک زیبایی و زیبایی خواهی

  2. قدردانی

  3. امید و خوش‌بینی

  4. معنویت و ایمان

  5. شوخ‌طبعی

این آزمون در سال ۲۰۰۴ توسط پترسون و سلیگمن به منظور سنجش توانمندی‌های شخصیتی افراد ساخته شد.

پرسشنامه توانمندی های شخصیتی و منش و شش فضیلت جهانی

شش فضیلت جهانی: خرد، انسانیت، شجاعت، عدالت، پرهیزکاری و تعالی است  که در همه‌ی ادیان و مذاهب به آن‌ها اشاره شده است. این پرسشنامه دارای   ۲۴ توانمندی شخصیتی است  شامل ارزیابی  :خلاقیت، کنجکاوی، قضاوت، عشق به یادگیری، چشم انداز مثبت، شهامت، پشتکار، درستکاری، اشتیاق، عشق، مهربانی، هوش اجتماعی، کار گروهی، انصاف، رهبری گروه، گذشت خطای دیگران، احتیاط، تواضع، خویشتن داری، درک زیبایی، قدردانی، امید، شوخ طبعی و معنویت است . هرکدام از شش فضیلت فوق از مجموعه ای از این توانمندی‌های رفتاری تشکیل یافته‌اند.

 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه توانمندی های شخصیتی

آزمون اصلی یک ابزار خود گزارشی و دارای ۲۴۰ عبارت است.یعنی هر توانمندی با ۱۰ عبارت مورد سنجش قرار می‌گیرد. آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود به هر یک از عبارات را بیان کند. این آزمون از پایایی و روایی بالایی برخوردار است. ضریب همسانی درونی آن بالاتر از ۷۰ / ۰ و پایایی آن با روش باز آزمایی هم بالاتر از ۷۰ / ۰ بوده است. با توجه به تعداد زیاد گویه‌ها فرم کوتاه ۴۸ گویه ای از این مقیاس تدوین شده است و در پژوهش‌ها نیز به کار برده شده است (لینلی، مالتی، وود، هرینگتون و همکارن،۲۰۰۴).

پارک پیترسون و سلیگمن (۲۰۰۴) در پژوهش در آلمان روایی پایایی این ابزار را رضایت بخش به دست آوردند. پیتر سون و سلیگمن آلفای کرنباخ این مقیاس را ۷۰/۰ گزارش کرده‌اند، در پژوهشی سهامی و مظلومی (۱۳۹۱) آلفای کرنباخ را برای مؤلفه‌ها با میانگین ۷۷/۰ به دست آورند گویه های این مقیاس بر روی یک طیف لیکرت ۵ درجه ای قرار دارد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون”پرفروش ترین